Khách sạn Dessole Sea Lion, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa