Hội trường Huyện Ủy, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre